Vi jobber med saken og plutselig er hjemmesiden klar. ;-)

Vår e-postadresse er: post@færderfyr.no

Ønsker du å bli medlem, send navn, adresse, tlf.nr, fødselsår og e-post til samme adresse.
Medlemskap: Kr 300 og støttemedlemskap kr 150
Bruk kontonummer: 2480 16 59086.